HANDELSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser:

Gyldighed – Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt.

Priser – Alle priser er i danske kroner eksklusiv moms og andre afgifter. Priserne er faste i aftale-/tilbudsperioden, dog tages der forbehold for prisændringer, som følge af told – og kursændringer, samt trykfejl.

Levering – Ordre over DKK. 4.500,00 netto ekskl. Moms leveres franko i Danmark. Forsendelser i øvrigt, sker for modtagers regning og risiko. Eksportordrer leveres AB Jylland eller efter nærmere skriftlig aftale.

Leveringstid – Lagerordrer ekspederes omgående ved ordreafgivelse. Der tages forbehold mod udsolgte og eventuelle udgående produkter.

Reklamation – Eventuelle reklamationer omkring produkter, skal ske senest 8 dage fra leveringsdag. Reklamationer vedrørende bortkomne eller beskadigede varer under transporten, skal ske til transportøren

Returnering – Det solgte modtages kun retur efter forudgående aftale og skal altid sendes franko til vort lager. Returnering kan kun ske i ubeskadiget originalemballage. Specialvarer tages ikke retur.

Betaling – Ifølge aftale – normalt 30 dage netto fra fakturadato. Eksportordre leveres mod åbning af L/C eller bankgaranti.

Produktansvar – garanti ydes iflg. Dansk markedsføringslov.

Ejendomsforhold – FRIFADAN TRADING forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til FRIFADAN TRADING eller til den, FRIFADAN TRADING har transporteret sin ret.

Service & reparation:

Vi yder garanti på vores produkter i.h.t de lovbestemmelser, som gælder i det enkelte land

(Købebevis skal fremlægges/medsendes)

Service og reparation uden beregning ydes indenfor garantiperioden iflg. Dansk købelov under følgende forudsætninger:

  1. Fejlen er en konstruktionsfejl ( normal slidtage og misbrug er undtagen )
  2. Reparation har ikke været forsøgt af andre end godkendt serviceværksted.
  3. Der har ikke været anvendt uorginale dele til maskinen.

Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele samt arbejdsløn.

Husk at alt service og reklamationer ikke kan sendes direkte af kunden.